Monday, December 31, 2012

Londen, stappie langs die Teems by Staines upon Thames saam met die nefie

Plek-plek spoel die Teems oor haar walle

No comments:

Post a Comment