Friday, November 1, 2019

Nanjing & Hong Kong, 28-30 Okt 2019

Vir werk saam met Hildegarde Koen en Jabu Mtsweni na Nanjing. Oppad terug saam met Hildegarde in Hong Kong toe. Die Peak Tram en IFC Malls is aan te bevele. Om met die Airport Express in en uit te gaan is regtig maklik en vinnig.
No comments:

Post a Comment